44 GÜNLÜK MÜHARİBƏNİN XRONİKASI

44 GÜNLÜK MÜHARİBƏNİN XRONİKASI

10 NOYABR

Bu gün tarixi gündür. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur! İlham Əliyev

Bütün postlar